Algemene voorwaarden m.b.t. membership aan de trendmodule van het Nederlands Interieur Instituut

1. Een membership van de Stichting Nederlands Interieur Instituut is geldig voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december)

2. Members kunnen kiezen uit diverse vormen waarbij men zelf kiest voor:

  • Basistrendinformatie (via e-mails en trenddatabase)
  • Bijbehorende abonnement Second Sight
  • Toegang tot trenddagen in voor- en najaar.
  • De trend uitgave van Studio Edelkoort.
  • Deelname aan de trendreizen.

3. Een membership wordt geacht gecontinueerd te worden, tenzij opgezegd uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar.

4. De uitgegeven trendinformatie is voor strikt persoonlijk gebruik van de deelnemer.

5. Het Nederlands Interieur Instituut behoudt zich nadrukkelijk alle aan haar toekomende auteursrechten voor ten aanzien van de uitgaven van het NII. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of kenbaar gemaakt, in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnames of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Interieur Instituut.

Het Nederlands Interieur Instituut behoudt zich het recht voor op te treden tegen overtreders van het genoemde onder punt 4 en 5; overtreding kan leiden tot onmiddellijk royement van de deelnemer.

 

Twitter

Herstel wachtwoord

Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.